TİS mazeret izinleri

  Bidiğiniz gibi TİS’leri YHK tarafından  karar verildikten sonra işverene ve idarelere yürürlük başlangıç tarihinden epey sonra tebliğ edilmektedir.

  Tebliğ terihinden önce mazeret izinleri 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre kullandırılmaktadır.

  Olayı şöyle örneklersek;

  TİS yürürlük tarihi 01.01.2017-31.12.2017

  Tebliğ terihi :01.09.2017

  İşçinin Kanunda sayılan mazeret izinleri kullandırılmış.Örneğin evlenme iznini 3 gün (TİS ile 5 gün bu hak tanınmış) ve işçide 15.07.2017 de evlenmiş.

  Özetle üstadım, TİS te tanımlanana bu tür mazeret izinlerinin süresi arttıtılmışsa aradaki fark ve yürülük içerisindeki vukuu bulan bu olaylarda tebliğ tarihinden önce bu haklar işçi kardeşlerimize kullandırılmalımıdır?

  Teşekkür ederim.

   

  Yorum yapın

   Öncelikle şu soruyu sormam gerekir? 1 ocak 31 aralık tarihleri arasında yürürlükte olan TİS size ancak eylül ayında YHK tarafından tebliğ edilmeden önce diğer hükümleri ne yapıyorsunuz? Ücret, zam, tazminat vb..

   Buna benzer hükümleri uygulamaya başlıyorsanız, izin vb. hakları da uygulamanız gerekir.

   Yorum yapın

   Cevabınız

   Cevap yazarak gizlilik politikasını ve hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz.